Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor, který se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí poruch pohybového aparátu. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Na základě komplexního vyšetření terapeut stanoví možnou příčinu obtíží a následně ve spolupráci s pacientem zvolí cíl, kterého má být terapií dosaženo.

Patologické pohybové stereotypy, nevhodné držení těla nebo jednostranná zátěž vedou k rozvoji svalových dysbalancí, nerovnoměrnému zatěžování pohybového aparátu, jeho měkkých částí, ale i kloubů, kostí a k rozvoji bolestí. V rámci terapie využíváme prostředky kinezioterapie nebo též individuální pohybová terapie, manuálních technik a fyzikální léčby (elektroléčba, vodoléčba a další).

V našem zařízení využíváme prvky těchto technik:

 • Měkké a mobilizační techniky
 • ACT – akrální koaktivační terapie
 • DNS – dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře
 • Senzomotorická stimulace
 • Léčba ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Léčba močové inkontinence u žen
 • PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Bobath koncept
 • Metoda dle Brunkow
 • SM systém – spirální stabilizace páteře dle MUDr. Smíška
 • Brügger koncept
 • Míčková facilitace
 • Feldenkraisova metoda
 • Využití fitness technik a pomůcek ve fyzioterapii
 • Kinesiotaping
 • EasyFlossing