Přístrojové vybavení

Naše pracoviště je vybaveno moderními přístroji firmy BTL, Kardio-Line a Embitron.

Disponujeme přístroji k aplikaci různých druhů fyzikální terapie:

 • Elektroterapie (BTL) - TENS, Träberty, DD proudy, středofrekvenční proudy, elektrostimulace ..
 • Magnetoterapie (BTL)
 • Přístrojová lymfodrenáž (BTL)
 • Ultrazvuk (BTL)
 • Kombinovaná elektroterapie (BTL)
 • Lokální kryoterapie (Mecotec)
 • Distanční elektroterapie – VAS (Embitron)
 • Extremiter, Vakuově - kompresní terapie (Embitron)
 • Vysokoindukční elektromagnetoterapie -Super Inductive System (BTL)
 • Laser HIRO TT (Kardio-Line)
 • Baropodometrie - plošina FreeMed  (Kardio-Line)
 • Bimeo Pro, přístroj k rehabilitaci paže (Kardio-Line)

Laser Hiro TT (Kardio-Line)

Jsme jediné pracoviště v Opavě, které využívá tento přístroj k léčbě.

HIRO TT je nová terapeutická strategie. Přístroj umožňuje ošetření hluboko uložených tkání s doposud nedosažitelnou účinností. Silné regenerační a reparační účinky při léčbě kloubních onemocnění a osteoartritidy.

Jedná se o vysokovýkonný laser (Hilterapia - zkratka HILT- High Intensity Laser Therapy) v kombinaci s chladícím zařízením Smart Cooler (předchlazení tkáně na teplotu 18-28st C). Tato kombinace vytváří nové možnosti pro ošetření pohybového aparátu. Lze působit na hlouběji uložené struktury.

Je vhodný k ošetření: akutních poranění pohybového aparátu, svalových kontraktur, svalových spoušťových bodů, chronických potíží - zejména tendinopatie, artrozy malých i velkých kloubů, ošetření otoků.

Tato terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Super Inductive System (BTL)

Přístroj, který využívá účinku intenzivního elektromagnetického pole s pozitivními účinky na lidskou tkáň. Mezi hlavní léčebné účinky patří úleva od bolesti pohybového aparátu, podpora hojení zlomenin, svalová relaxace, svalová stimulace a kloubní mobilizace. Přístroj je vhodný k ošetření: bolesti zad, bolesti kloubů – impigement syndrom, epikondylitidy (tenisový a golfový loket), stavy po úrazech a operacích, syndrom karpálního tunelu.

Ergoterapeuti mají k dispozici přístroj BIMEO PRO – k přístrojové rehabilitaci paže.

Pomocí přístroje FreeMed vyšetříme zatížení plosek při stoji i chůzi.