Ergoterapie

Ergoterapie podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.

Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí.

Cílem ergoterapie je umožnit osobám zachovat si maximální soběstačnost díky rehabilitaci zaměřené převážně na horní polovinu těla. Toto se týká běžných denních činností (z anglického originálu Activities of Daily Living, ADL), pracovních činností a aktivit volného času. Nácvik činností, v kterých je osoba z důvodu onemocnění, úrazu, vývojové vadě či procesu stárnutí limitována, probíhá v reálných situacích a pokud to je možné i v jejím vlastním prostředí. Ergoterapeut pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné.

V našem zařízení se zaměřujeme na cílenou ergoterapii horní končetiny při akutních i chronických potížích, po úrazech, při neurologických onemocněních ( CMP, syndrom karpálního tunelu, ..) i na kognitivní rehabilitaci. Využíváme specifické přístupy a techniky, včetně přístrojové rehabilitace Bimeo PRO.

Hlavními prostředky cílených ergoterapeutických postupů jsou:

  • ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu činností pacienta, hodnocení senzomotoriky, případně orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností (ADL)
  • hodnocení a nácvik běžných denních činností (ADL) personálních (např. příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání, přesuny, použití WC) a instrumentálních (především příprava jídla, nakupování, běžný úklid, manipulace s penězi, používání dopravního prostředku) pomocí standardizovaných testů a hodnocení v nemocničním i domácím prostředí klienta
  • hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit v kontextu fyzického a sociálního prostředí
  • na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností ergoterapeut sestavuje krátkodobý a dlouhodobý plán terapie
  • aplikace ergoterapeutických postupů a metodik v individuální i skupinové ergoterapii
  • ve spolupráci s ostatními odborníky provádí rehabilitaci kognitivních funkcí a nácvik komunikačních a sociálních dovedností
  • doporučení kompenzačních a technických pomůcek a nácvik pacientů, členů rodiny a ošetřovatelského personálu tyto pomůcky využívat
  • poradenství v oblasti adaptace a kompenzace poruch a onemocnění i v otázkách adaptace a úprav domácího prostředí (v rámci individuálních domácích návštěv indikovaných lékařem)
  • podílí se na ergodiagnostickém vyšetření (analýza pracovních činností a pracovního potenciálu) a předpracovní rehabilitaci (tréninku tolerance zátěže, vytrvalosti, nácviku pracovních dovedností apod.) a ve spolupráci s ostatními odborníky doporučuje vhodné pracovní a studijní začlenění osob se zdravotním postižením