Okamžitá úleva od bolesti

Laser Hiro TT (Kardio-Line)

Jsme jediné pracoviště v Opavě, které využívá tento přístroj k léčbě.

HIRO TT je nová terapeutická strategie. Přístroj umožňuje ošetření hluboko uložených tkání s doposud nedosažitelnou účinností. Silné regenerační a reparační účinky při léčbě kloubních onemocnění a osteoartritidy.

Jedná se o vysokovýkonný laser (Hilterapia - zkratka HILT- High Intensity Laser Therapy) v kombinaci s chladícím zařízením Smart Cooler (předchlazení tkáně na teplotu 18-28st C). Tato kombinace vytváří nové možnosti pro ošetření pohybového aparátu. Lze působit na hlouběji uložené struktury.

Nejčastější použití

 • akutních poranění pohybového aparátu
 • svalových kontraktur
 • svalových spoušťových bodů
 • chronických potíží - zejména tendinopatie, artrozy malých i velkých kloubů
 • ošetření otoků

Kontraindikace

 • Onkologičtí pacienti
 • Tetování (v místě kontaktu laseru a pokožky - tetování obsahuje částečky kovu, kvůli kterým by mohlo dojít k popálení kůže)

Super Inductive System (BTL)

Přístroj, který využívá účinku intenzivního elektromagnetického pole s pozitivními účinky na lidskou tkáň. Mezi hlavní léčebné účinky patří úleva od bolesti pohybového aparátu, podpora hojení zlomenin, svalová relaxace, svalová stimulace a kloubní mobilizace.

Nejčastější použití

 • Bolesti zad (akutní, chronické)
 • Syndrom karpálního tunelu
 • Entezopatie (tenisový loket, patní ostruha)
 • Artrózy
 • Poúrazové stavy
 • Regenerace nervů, svalová stimulace
 • Kloubní blokády

Kontraindikace

 • Elektrostimulátory (kardiostimulátor, defibrilátor, neurostimulátor)
 • Kovové materiály v těle (náhrady kloubů, stabilizátory páteře)
 • Antikoagulační léčba

Tyto terapie nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.